Głównej zawartości


Święto konstytucji 3 maja

Życzenia Wielkanocne

oglwoj

Clipboard02

zaw345

Szanowni Mieszkańcy
Wiem, że dotarły do Państwa informacje nagłośnione przez media o planach budowy na terenie gminy Hańsk kopalni węgla kamiennego. Rzeczywiście takie plany ma firma Balamara, która otrzymała od ministerstwa koncesję na poszukiwania złóż węgla kamiennego. Wiadomo od kilku lat, że na terenie gminy Hańsk znajdują się znaczne złoża tego surowca, jakościowo dobre i w ilościach uzasadniających ekonomicznie budowę tak wielkiego przedsięwzięcia jakim jest kopalnia.
Według firmy Balamara pozyskiwanie węgla następowałoby tzw. metodą „upadową” czyli bez budowy szybów i chodników a sam zakład górniczy znajdowałby się pod ziemią. Planowany rejon lokalizacji zakładu górniczego to okolice dawnego wysypiska śmieci na Hańsku II.
Budowa kopalni to wielka szansa na powstrzymanie wyludniania się i starzenia się Hańska i okolic gminy. To miejsca pracy bezpośrednio w kopani i jej otoczce, to nowe drogi, prestiż, rozwój handlu i usług, wzrost cen ziemi, przypływ kapitału, skok cywilizacyjny. Ale jest również druga strona kopalni, która może powodować szkody górnicze, zalewiska, osiadanie gruntów lub ich przesuszenie, zmiany w krajobrazie, zwiększenie emisji spalin i zanieczyszczeń, hałas linii kolejowej, zwiększenie ruchu drogowego i wiele innych.
W obecnej chwili gmina prowadzi prace nad zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i stworzeniem podstaw prawnych do lokalizacji w naszej gminie kopalni.
Na dzień dzisiejszy decyzja o budowie kopalni jest w trakcie podejmowania a jej rozstrzygnięcie będzie zależało od wielu czynników niezależnych od władz i społeczeństwa gminy Hańsk. Firma Balamara musi uzyskać koncesję na wydobycie a to będzie uzależnione od polityki energetycznej państwa, spojrzenia ekologicznego i pod kątem ochrony środowiska, badań archeologicznych i wielu czynników, których w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć.
Należy pamiętać, że powstanie kopalni węgla to proces wieloletni (6-12 lat) bardzo złożony i bardzo drogi, wymagający ogromnego kapitału. Ze swoich obserwacji wiem, że jeżeli na terenie gminy lub w jej najbliższej okolicy nie powstanie istotny duży zakład pracy, dający pracę pracownikom o wszystkich szczeblach kwalifikacji to nie powstrzymamy wyludniania się tych terenów! Może się okazać, że tak mozolnie i z wysiłkiem finansowym budowana infrastruktura techniczna gminy nie będzie miała odbiorców i użytkowników a powiat Włodawski będą zamieszkiwać w większości ludzie w podeszłym wieku.

Wójt Gminy Hańsk

Marek Kopieniak 

 

Zachęcamy do uczestnictwa w uroczystych obchodach Święta Naroweego Trzeciego Maja. W środę 3 maja o godz. 11:00 odprawiona zostanie Masza Św. w Kosciele w Hańsku Pierwszym. Po mszyodbędzie się uroczystość przy pomniku.  

ogloszeniekulczyn