Głównej zawartości

Od 1 sierpnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku,

rozpoczyna przyjmowanie wniosków o:
zasiłek rodzinny,
specjalny zasiłek opiekuńczy,
świadczenia wychowawcze 500+.


ŚWIADCZENIA RODZINNE
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami:
w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
w okresie od dnia 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 r.
  • w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
    w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.
  • w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 31 stycznia 2018 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia
  • wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Ważne:
Celem usprawnienia realizacji świadczeń można pobrać wniosek oraz uzgodnić dogodny termin jego złożenia - Dział Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 2.
Jednocześnie zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków (od 1 -go sierpnia), która zapewni Państwu komfort ubiegania się o świadczenia, a przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić czas.
Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2016 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r., natomiast wnioski
o stypendia szkolne są przyjmowane od 1 września 2017 r. w pokoju nr 4.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:
w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 82 5714 039.

Druki do pobrania:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Informacja opracowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku

Informujemy, że GOPS w Hańsku z dniem 1.04.2016r rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”