Głównej zawartości

Szanowni Państwo!

Informujemy, że firma która wygrała przetarg na instalację ogniw fotowoltaicznych podpisała umowę wnosząc też stosowne zabezpieczenie. Wyjaśnił się tez sposób możliwości podpisywania umów między gmina Hańsk a beneficjentami zakwalifikowanymi do projektu.
W związku z tym umowy w 3 egzemplarzach podpisane przez przedstawiciela gminy będą sukcesywnie wysyłane do Państwa za pomocą poczty, listami zwykłymi. Po odebraniu przesyłki proszę uzupełnić nr pesel oraz wszystkie umowy podpisać, czytelnie imieniem i nazwiskiem na końcu tekstu jako użytkownik. Przypominam, że umowy może podpisać tylko osoba uprawniona wskazana jako użytkownik na stronie pierwszej!
Po podpisaniu, proszę jeden egzemplarz umowy pozostawić dla siebie natomiast pozostałe dostarczyć do skrzynki podawczej przed Urzędem Gminy ale tylko w godzinach 730-1530 lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy.
W przypadku nieścisłości lub uwag proszę o kontakt telefoniczny pod nr 82 57 14 028 lub e-mail pod adres m.golebiowska@hansk.pl
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z harmonogramem prac ustalonych w przetargu wykonawca inwestycji firma FlexiPower zamierza rozpocząć prace w miesiącu czerwcu. Plany te zastrzegam sobie, że mogą być pokrzyżowane przez epidemię lub przepisy ograniczające które mogą zostać wprowadzone.
Pozostałe ustalenia pozostają niezmienne w szczególności terminy wpłat.

 

/-/ Marek Kopieniak
Wójt Gminy Hańsk

Projekt pn.: „Gmina Hańsk przyjazna naturze” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.