Głównej zawartości

Aktualny skład Rady Gminy Hańsk 

(2018-2023)

Przewodniczący 

Wojciech Grunwald

Z-ca Przewodniczącego

Mróz Marianna

Mieczysław Brodawka

Radni:

Marek Buda

Ewa Dywańska

Stefan Filipczak

Dariusz Kaczanowski

Jarosław Mazurek

Małgorzata Kida

Andrzej Ładak

Antoni Puacz

Adam Szelągowski

Szczepan Szwed

Renata Wojda

Antoni Żakowski 

Podkategorie