Głównej zawartości

Urząd Stanu Cywilnego

 

Informacja o sposobie uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

dok word- Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (DOC)

dok pdf- Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (PDF)

 

Informacja o sposobie uzyskania dowodu osobistego 

dok pdf- Wniosek o wydanie dowódu osobistego (PDF)

 

 

Podatki

dok word- Informacja o gruntach (DOC)

dok pdf- Informacja o gruntach (PDF)

dok word- Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (DOC)

dok pdf- Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (PDF)

dok word- Deklaracja na podatek rolny (DOC)

dok pdf- Deklaracja na podatek rolny (PDF)

dok word- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (DOC)

dok pdf- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (PDF)

dok word- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (DOC)

dok pdf- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (PDF)

dok word- Deklaracja na podatek od nieruchomości (DOC)

dok pdf- Deklaracja na podatek od nieruchomości (PDF)

 

 

 Gospodarka odpadami

dok pdf- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 System powiadomień SMS

dok pdf- Formularz zgłoszeniowy

 

 

 Wycinka drzew

dok pdf- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (PDF)

 

 

Rolnictwo

 dok word- Wzór zglosznia szkody rolnej  (DOC)

dok word - Wniosek zgłoszenia szkody łowieckiej  (DOC)

 

 

 Inne

dok pdf- Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (PDF)