Głównej zawartości

Wójt Gminy Hańsk informuje o możliwości zgłaszania się osób chętnych do pełnienia funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Do zadań operatora należą m. in:

• udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych systemy wykorzystywanego do obsługi wyborów obejmujących wprowadzenie testowych danych z obsługiwanych obwodów głosowania. Przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej,

• przesyłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) przygotowanych przez obwodową komisję wyborczą,

• wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,

• wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania,

• Przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,

Osoby pełniące funkcję operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej zostaną przeszkolone w zakresie obsługi systemu informatycznego wykorzystywanego do obsługi wyborów. Zadania zawiązane z obsługą obwodowej komisji wyborczej będą wykonywać na przygotowanych do tego celu urządzeniach (laptop, drukarka).

Z osobami, którym zostanie powierzone pełnienie funkcji operatora zostanie podpisana umowa zlecenie określająca zadania operatora i wynagrodzenie za ich wykonanie.

Osoby chętne do pełnienia tej funkcji proszone są o zgłaszanie się telefonicznie do dnia 10 kwietnia 2020 r. pod numerem telefonu: 82 57 14 028 w godzinach pracy Urzędu Gminy Hańsk (7:30-15:30).