Głównej zawartości

Na podstawie § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U z 2015 r. poz. 1667) podaję listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe:

1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku – kwota wsparcia finansowego - 12.000 zł
2. Gimnazjum Publiczne im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie - kwota wsparcia finansowego – 4.000 zł.