Głównej zawartości


borelioza

plakat otwarcie gok

uroczyste otwarcie gok 2021 program

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zwracamy się z prośbą do osób, które jeszcze się nie spisały o dokonanie samospisu na stronie internetowej www.spis.gov.pl lub kontakt z Urzędem gminy Hańsk pod numerem telefonu 82 57 14 028. Pracownicy gminy i rachmistrze spisowi pomogą państwu wypełnić obowiązek jakim jest udział w Spisie Powszechnym.

Dodatkowo w nadchodzących dniach rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury w miejscach publicznie dostępnych na terenie gminy Hańsk w celu ułatwienia Państwu spisania się.

- 19 września (niedziela) od godziny 16:00 podczas uroczystości otwarcia wyremontowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku.

- 20 września (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 18:00 w świetlicy wiejskiej w Rudce Łowieckiej.

- 21 września (wtorek) w godzinach od 16:00 do 18:00 w świetlicy w Kulczynie Kolonii.

- 22 września (środa) w godzinach od 16:00 do 18:00 w świetlicy wiejskiej w Kulczynie.

- 23 września (czwartek) w godzinach od 16:00 do 18:00 w świetlicy wiejskiej w Ujazdowie.

- 27 września (poniedziałek) w godzinach od 13:00 do 15:00 w Domu Kultury w Dubecznie.

- 28 września (wtorek) w godzinach od 9:00 do 11:00 w świetlicy wiejskiej w Osowie.

- 28 września (wtorek) w godzinach od 16:00 do 18:00 w świetlicy wiejskiej w Bukowskim Lesie.

- 29 września (środa) w godzinach od 16:00 do 18:00 w świetlicy w Macoszynie Małym.

Podczas tych dyżurów można będzie zostać spisanym przez rachmistrza spisowego lub umówić się z nim na dogodny dla siebie termin spisu.

Przypominamy, że istnieje ustawowy obowiązek udziału w Spisie powszechnym a odmowa wzięcia udziału musi zostać zgłoszona przez Rachmistrza na Policję i podlega karze. Dodatkowo wyniki spisu powszechnego a przede wszystkim frekwencja spisanych osób ma bezpośredni wpływ na rozpoznanie potrzeb oraz sposób planowania działań a co za tym idzie rozdysponowania środków publicznych, z których będziemy mogli skorzystać jako społeczność Gminy Hańsk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje, że w dniu 17 września w godzinach od 9:00 do 13:00 odbędzie się spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie wniosków Dobry Start 

Wójt Gminy Hańsk informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy będzie przeprowadzane w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Hańsk” podjęty uchwałą Nr XXVII/189/18 Rady Gminy Hańsk z dnia 6 lipca 2018 r. – dostępny w załączeniu.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Gminy Hańsk ( pokój nr 22, II piętro oraz przy wejściu do urzędu). Pomocniczy wzór wniosku również dostępny w załączeniu
Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2021 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 5714211

Regulamin

Wniosek

lisy2020

Pomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 październikaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.

Szczegóły

Urząd Gminy Hańsk informuje, że protokoły z szacowania strat spowodowanych suszą są do odbioru w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Hańsk (I piętro).

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY
POD NR 82 5714 028

dyżurów urządnika wyborczego.pdf

Vsesja

Wójt Gminy Hańsk informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne, na rok szkolny 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy będzie przeprowadzane w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Hańsk” podjęty uchwałą Nr XXVII/189/18 Rady Gminy Hańsk z dnia 6 lipca 2018 r. – dostępny w załączeniu.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Gminy Hańsk ( pokój nr 22, II piętro ). Pomocniczy wzór wniosku również dostępny w załączeniu
Termin składania wniosków upływa z dniem 16 września 2019 r.

Regulamin

Wniosek

Plakat nabór w PDB 3 2019

staroi

konopie

Przeszło 12 mln zł władze gminy Hańsk wydały w tej kadencji na realizację inwestycji, z czego tylko tegoroczne zadania pochłoną ponad 6,3 mln zł. Budowano drogi i chodniki, ale zadbano również o inne aspekty życia społecznego, w tym bezpieczeństwo doposażając miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

- 2018 rok jest dla mnie podsumowaniem mijającej kadencji, którą chyba mogę uznać za udaną. Większość spośród zaplanowanych inwestycji udało nam się wykonać. Warto podkreślić, że na realizację niektórych zadań pozyskaliśmy spore wsparcie ze środków zewnętrznych, co jest efektem ciężkiej, kilkuletniej pracy całego naszego zespołu – mówi wójt gminy Hańsk Marek Kopieniak.
Mieszkańcy muszą jeździć dobrymi drogami
- Kwestie związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej mamy ustabilizowaną. Nasze Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjnych jest obecnie na etapie modernizacji tych urządzeń. Przekazaliśmy spółce 600 tys. zł wsparcia na ten cel. Sprawy dotyczące energii solarnej też mamy uregulowane. Właściwie każdy kto chciał, mógł założyć instalację do podgrzewania wody użytkowej i takich instalacji założono 265 sztuk. Ponadto pozyskaliśmy dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych przetwarzających energię słoneczną na energię elektryczną. Dodatkowo powstanie 147 instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych. Kilka dni temu podpisaliśmy z marszałkiem województwa lubelskiego umowę na ich dofinansowanie. Montaż urządzeń odłożyliśmy do 2020 roku, gdyż obecnie trudno jest znaleźć wykonawcę, a ceny przetargów są bardzo duże. Zatem na spokojnie możemy się zająć inwestycjami drogowymi – wyjaśnia wójt Kopieniak.
Dlatego aż osiem zadań, jakie w tym roku zrealizowano dotyczyło budowy lub przebudowy dróg i chodników. Najważniejszą z inwestycji była przebudowa drogi powiatowej Hańsk-Urszulin. Władze starostwa powiatowego wielokrotnie aplikowały o fundusze zewnętrzne na modernizację trasy, ale nie udało się pozyskać wsparcia.
- Zdecydowaliśmy, że odcinek drogi o długości 1,7 km w Kulczynie, będący w najgorszym stanie technicznym zmodernizujemy z własnych środków. Wspólnie z powiatem złożyliśmy się po 720 tys. zł. Nowa nakładka już została wykonana – dodaje wójt.
Kolejne 20 tys. zł kosztowała budowa chodnika przy ulicy Malinowej w Dubecznie. Warto podkreślić, że mieszkańcy wykonali inwestycję w czynie społecznym.
- Jest to niewielki odcinek chodnika, ale o jego budowę od dawna upominał się radny Jarosław Mazurek. Przekonywał, że jeśli zakupimy materiały, to mieszkańcy sami wybudują chodnik. Nie mogliśmy odmówić – przekonuje Kopieniak.
Przy tej ulicy powstanie również oświetlenie uliczne.
250 tys. zł kosztowała przebudowa ulicy Kościelnej w Hańsku. Oprócz nakładki asfaltowej powstał parking oraz odwodnienie terenu przy Pomniku.
Z kolei od ulicy Osiedlowej w kierunku szkoły wybudowano brakujący kawałek chodnika, który poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki. To zadanie kosztowało 18 tys. zł.
Ponad 200 tys. zł pochłonęła przebudowa drogi gruntowej w Dubecznie. Odcinek o długości 1,3 km utwardzono kamieniem, który stanowi tzw. podbudowę. W kolejnych latach droga zostanie przykryta asfaltowym dywanikiem.
- Jest to droga ważna dla mieszkańców. Stanowi skrót między Hańskiem a Dubecznem. Ponadto spina zabudowy kolonijne i prowadzi do gimnazjum – wyjaśnia Marek Kopieniak.
Asfalt, chodniki i oświetlenie już się pojawiły na nowo powstającym osiedlu, czyli przy ulicach: Polnej, Akacjowej, Jaśminowej, Konwaliowej i Parkowej. Prace w tej części Hańska kosztowały 228 tys. zł.
Z kolei najdroższą z tegorocznych inwestycji będzie budowa drogi łączącej Hańsk z Krychowem. Wykonawca zadania już został wybrany. Zakres prac obejmuje wymianę przepustów, wykonanie podbudowy tam, gdzie jej brakuje oraz położenie nakładki asfaltowej na odcinku 4,7 km. Koszty zadania to prawie 4 mln zł, z czego 2,3 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.
- Ponadto chcę dodać, że cały czas trwają prace scaleniowe w Kulczynie. W tym roku oczyszczonych zostanie 35 km rowów. W przyszłym roku rozpocznie się budowa dróg, spośród których prawie 5 km zostanie przykrytych asfaltem. Pozostałe będą o nawierzchni szutrowej lub gruntowej – dodaje Kopieniak.
Coś dla dzieci, turystów i amatorów piłki nożnej
Władze samorządowe troszczą się również o najmłodszych mieszkańców gminy, aby wolny czas mogły spędzić na wspólnych zabawach, a nie przed komputerem. Do ministerstwa sportu złożyły wniosek o dofinansowanie na budowę placu zabaw z prawdziwego zdarzenia oraz siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Kulczynie, w ramach tzw. Otwartej Strefy Aktywności. Wsparcie otrzymały. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Pochłonie prawie 100 tys. zł, natomiast 60 proc. kwoty pokryje dofinansowanie z ministerstwa sportu.
- Myślę, że z tej atrakcji będą korzystały nie tylko dzieci, ale i turyści odwiedzający tereny Poleskiego Parku Narodowego – dodaje wójt.
Z kolei przy stadionie w Dubecznie do dyspozycji jest nowa altana. Jej budowa uszczupliła gminny budżet o 87 tys. zł. Jeszcze w tym roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna na przebudowę trybun na stadionie. Zapisano na ten cel 10 tys. zł.
Strażacy ochotnicy wyposażeni jak fachowcy
Nowoczesne i najlepsze wyposażenie to zdaniem samorządowców podstawa nawet w Ochotniczej Straży Pożarnej. W ubiegłym roku na potrzeby druhów z jednostki w Hańsku zakupiony został duży samochód gaśniczy, natomiast w tym roku OSP otrzymała 65 tys. zł wsparcia na zakup sprzętu na potrzeby tzw. ratownictwa technicznego.
- Myślę, że nasza jednostka jest profesjonalnie wyposażona i może nieść pomoc poszkodowanym w każdej sytuacji – tłumaczy wójt Kopieniak.
Okazało się jednak, że garaż, którym dysponuje OSP jest za mały, aby zgromadzić w nim cały sprzęt. Zdecydowano, że remizę trzeba rozbudować. Dokumentacja techniczna już została wykonana i pochłonęła ponad 28 tys. zł. Przy okazji rozbudowana zostanie sala świetlicowa, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy i nie tylko. Ludzie chętnie wynajmują pomieszczenie pod organizację małych przyjęć i spotkań rodzinnych, a nawet wesel. Koszty tej inwestycji wyliczono na blisko milion złotych, natomiast w tym roku zaplanowano pierwszy etap zadania, czyli rozbudowę garażu na nowy wóz bojowy.
Kultura na najwyższym poziomie
Jednostki kulturalne muszą świadczyć usługi na najwyższym poziomie, aby tak było powinny przyciągać mieszkańców nie tylko dobrą ofertą, ale również estetycznym wyglądem pomieszczeń i kompleksowym wyposażeniem. Dlatego zdecydowano o poddaniu wszystkich obiektów użyteczności publicznej tzw. termomodernizacji oraz zagospodarowaniu na potrzeby dziedzictwa kultury.
- Termomodernizacja obejmie docieplenie ścian i stropu, a także wymianę okien, drzwi i oświetlenia na ledowe. Na dachach budynków zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, które będą je zaopatrywały w energię elektryczną przetworzoną z energii słonecznej, co powinno znacznie obniżyć koszty utrzymania obiektów w przyszłości – wyjaśnia wójt.
Prace w Domu Kultury w Dubecznie odbędą się jeszcze w tym roku i mają kosztować nieco ponad 600 tys. zł. Pozostałe budynki czyli urząd gminy, szkoła i przedszkole w Hańsku oraz budynek gimnazjum wykonane zostaną w 2019 roku.

Super Tydzień Włodawski nr 36(875)

Wójt Gminy Hańsk w dniu 18 sierpnia 2016 r. podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu z gminnego zasobu mieszkaniowego do wynajmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 37 m2, znajdującego się na parterze w budynku wielorodzinnym na działce nr 346/1 w miejscowości Dubeczno, nr porządkowy lokalu:
ul. Szkolna 67/2. Zgodnie z zapisami ogłoszenia, termin składania wniosków o najem upłynął w dniu 8 września 2016 roku. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie wpłynęło siedem wniosków.
Po zapoznaniu się z przedmiotowymi wnioskami, zespół opiniujący powołany przez Wójta Gminy Hańsk Zarządzeniem Nr VII/51/16 z dnia 9 września 2016 roku, postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Pana Sławomira Dudko, który spełnił wymogi zawarte
w Uchwale Nr XVII/120/08 Rady Gminy Hańsk z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Hańsk oraz ogłoszeniu o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego.
W związku z tym nowym najemcą lokalu zostaje Pan Sławomir Dudko.

Wójt Gminy Hańsk
/-/
mgr inż. Marek Kopieniak

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej z siedzibą w Hańsk Pierwszy ul. Osiedlowa 6, 22- 235 Hańsk, informuję o rozpoczęciu Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku w celu uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania artykułów żywnościowych. Wymagane są zaświadczenia o dochodach za poprzedni miesiąc.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana tylko dla osób spełniających kryteria dochodowe, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej) 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

lgdplakat

Gmina Hańsk jako jeden z dziewiętnastu wspólników spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o. o. serdecznie zaprasza mieszkańców i inne podmioty do korzystania z usług dostępu do Internetu za pomocą sieci WP3 LTE. Sieć dociera do 100% miejscowości na terenie gminy Hańsk oraz powiatów: włodawskiego, łęczyńskeigo i świdnickiego. Obecnie dostępne są łącza internetowe o przepustowościach 5 Mb/s, 10Mb/s, 20 Mb/s oraz 30 Mb/s. Możliwe jest świadczenie usługi o innej prędkości po wprowadzeniu jej do oferty spółki).

Aby przyłączyć się do sieci WP3 LTE należy podpisać umowę z jednym z operatorów współpracujących ze spółką. Aktualna lista operatorów oraz dane kontaktowe znajdują się pod adresem strony internetowej: http://www.wirtualnepowiaty.pl/index.php/zamow-internet

Ceny dostępu do sieci oraz warunki korzystania z usług ustalają operatorzy lokalni. Zachęcamy do kontaktu i korzystania sieci WP3 LTE.

dok pdfUlotka WP3 LTE