Głównej zawartości

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewoda Lubelski ustanawia zakaz używania wyrobów pirotechnicznych od dnia 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.

Apelujemy, aby używanie wyrobów pirotechnicznych w tych dniach odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/Rozporz%C4%85dzenie%20WL%20%20Nr%2028%20%281%29_0.pdf