Głównej zawartości

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów Kodeksu Pracy zarządzeniem Wójta Gminy Hańsk, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku ustalono 24 grudnia 2021r. (piątek) oraz 7 stycznia 2022r. (piątek) dniami wolnym od pracy dla wszystkich pracowników.