Głównej zawartości

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje, iż został uruchomiony telefon kontaktowy dla mieszkańców Gminy w celu udzielenia niezbędnej informacji szczególnie osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
Dyżury telefoniczne pełnią pracownicy tutejszego Ośrodka w godzinach od 07:30 do 19:00.
Numer telefonu do kontaktu : 571-520-676