Głównej zawartości


dp2019

uwagarolnicy

66607900 2287887251300469 4611661988085366784 n

zebraniescal1

Gmina Hańsk uaktualnia złożony w 2016 roku wniosek o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców gminy Hańsk. Po ponownej analizie zawiadamiam, że istnieje możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn nie znaleźli się na liście podstawowej lub rezerwowej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 5714028 lub osobiście w Urzędzie Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa 4, pokój nr 24.

Wójt Gminy Hańsk
/-/ Marek Kopieniak

lok zawody strzeleckie 2019

W Biuletynie Inforacji Publicznej Gminy Hańsk opublikowano Wykazy nieruchomosci komunalnych przeznaczonych do zbycia lub oddania w dzierżawę

Wykazy

 

Wójt Gminy Hańsk informuje, ża na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hańsk znajdują się ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Hańsk. 

Ogłoszenia

W dniu 27 czerwca 2018 r. Wojewoda Lubelski rozporządzeniem Nr 19 z dnia 27 czerwca 2018 r. powiadomił o wystąpieniu nowych ognisk AFS, w tym ma terenie gminy Hańsk i sąsiadujących gminach.
Obszar zapowietrzony w powiecie włodawskim i chełmskim to obszar o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń obejmujący miejscowość: Tarnów (gmina Wierzbica), Malinówka i Sawin (gmina Sawin), Stary Majdan (gmina Hańsk) obejmujący część gminy Hańsk w powiecie włodawskim i część gminy Sawin w powiecie chełmskim, Macoszyn Duży (gmina Wola Uhruska) obejmujący część gminy Wola Uhruska i gminy Hańsk w powiecie włodawskim oraz część gminy Sawin w powiecie chełmskim,
Wincencin (gmina Urszulin) - obejmujący część gminy Urszulin tj. msc. Andrzejów i Wincencin oraz część gminy Hańsk tj. miejscowość Kulczyn.
Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń to obszar o promieniu około 7 km poza obszarem zapowietrzonym, obejmujący część gmin Wierzbica, Sawin, i Ruda Huta w powiecie chełmskim, cześć gminy Cyców w powiecie łęczyńskim, część gminy Hańsk, Urszulin, Stary Brus i Wola Uhruska w powiecie włodawskim.

Na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:

- wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- przewożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw świń i zwierząt innych niż świnie bez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
- organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
- wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
- wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Na obszarach zapowietrzonych nakazuje się:

- oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
- zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
- pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

Nie zastosowanie się do w/w nakazów i zakazów spowoduje narażenie się na wysokie sankcje karne i administ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz wyprawki dla ucznia 300+ w ramach rządowego programu ,,Dobry start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej w godzinach:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Wnioski o świadczenie wychowawcze oraz wyprawkę dla ucznia 300+ w wersji elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 82 57 14 039.
Wzory druków do pobrania: https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

W związku z realizacją projektu „Słońce dla Hańska – montaż instalacji solarnych” informujemy, że zostały ustalone koszty instalacji solarnych. Wysokość czynszu wynosi:
- zestawu 1 solarnego – 254,78 zł;
- zestawu 2 solarnego – 554,79 zł;
- zestawu 3 i więcej solarnego – 854,78 zł.

 

Wpłaty prosimy przekazywać na konto Gminy Nr 57 8042 0006 0420 1212 2000 0190 do
31 lipca 2015 r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.