Głównej zawartości


W związku z otrzymana informacją z Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego w Lublinie w sprawie weryfikacji protokołów klęskowych przez Urząd Wojewódzki Gmina Hańsk informuję że wszelkie korekty protokołów suszowych sporządzane będą tylko do dnia 31 października 2019 r.
JEST TO TERMIN OSTSTECZNY !!!

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Hańsk do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, prosimy rolników o wypełnienie oraz dostarczenie do Urzędu Gminy w Hańsku ankiety na temat odpadów pochodzących z prowadzonej działalności rolniczej na terenie Gminy Hańsk.

ANKIETA

 

1343

2 OZE plakat A4 z miejscem do wpisywania

Urząd Gminy Hańsk ma możliwość zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego kontraktacji maku odmian niskomorfinowego. Proszę wszystkich zainteresowanych kontraktacją o kontakt z Urzędem Gminy do pani Katarzyny Adamczyk, pokój numer 13 w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2019 r.

wyb2019

PLAKAT B3

Plakat A2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż nastąpiła zmiana terminu konsultacji z psychologiem oraz terapeutą uzależnień.
Spotkanie odbędzie się w piątek 04.10.2019 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku.

Sprawiedliwości stało się zadość!

Parę dni temu poinformowałem Państwa, że Komitet Wyborców Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk, rozpowszechnia nieprawdziwą informację jakoby Gmina Hańsk zapłaciła odszkodowanie za niewywiązanie się z umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych.
Zapowiedziałem również, że moją odpowiedzią na te zarzuty będzie skierowanie sprawy w trybie wyborczym do sądu okręgowego.
W dniu dzisiejszym (19.10.2018) odbyła się rozprawa. Mimo, że wyrok jest jeszcze nieprawomocny z informacji uzyskanych z Sekretariatu II Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego wynika, że Sąd podzielił nasze stanowisko i nakazał Komitetowi Wyborczemu Wyborców Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk dokonać czynności naprawczych w odniesieniu do ulotki rozpowszechnianej na terenie Gminy Hańsk zawierającej nieprawdziwe sformułowanie: „Wójt Gminy Hańsk zapłacił 102 000 zł odszkodowania”.
Reasumując, Sąd potwierdził, że podana informacja o odszkodowaniu jest nieprawdziwa i nakazał sprostowanie oraz inne czynności.

Nie posiadam pełnego uzasadnienia Sądu, z chwilą jego uzyskania niezwłocznie go opublikuję!

Z przykrością informuję, że Komitet Wyborczy Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk rozpowszechnia ulotkę, w której zawarte są nieprawdziwe informacje mające zdyskredytować moją osobę.

Chodzi o stwierdzenie, że Gmina zapłaciła odszkodowanie w kwocie 102 tyś zł dla Agencji Nieruchomosci Rolnych. W rzeczywistości Gmina Hańsk zapłaciła Agencji za równowartość działek przejętych z zasobu w 2005 r. w związku z planowana budową muzeum regionalnego.

Budowa muzeum nie doszła do skutku ze względu na to, że Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych a jego budowa z własnych środków nie była uzasadniona jako pilna inwestycja.

W związku z tym oszczerstwem wniosłem sprawę w trybie wyborczym do sądu.

44126050 2230192593894502 7122569245933699072 n

otwarta strefa aktywności kulczyn 2018