Głównej zawartości

Stop przemocy

Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy zadzwoń i powiadom:
Komisariat Policji w Urszulinie lub bezpośrednio Komendanta
Komisariatu Policji w Urszulinie – 605 064 978
997 lub 112 - Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Gdzie szukać pomocy?

Telefony zaufania :

Komisariat Policji w Urszulinie : dyżury w Hańsku w siedzibie Urzędu Gminy Hańsk w każdy czwartek od godziny 10:00 - 13:00.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hańsku - tel: 82 57 14 028 działająca przy Urzędzie Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa 4, 22- 235 Hańsk


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku – informacje w godzinach pracy Ośrodka, tel: 82 57 14 039.


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku tel.  82 57 14 039 dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30

81 53 46 060telefon zaufania dla osób w kryzysie działający przy Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Szewska 1 w Lublinie.

801 12 00 02 Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie telefon czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 -22:00 oraz w. Połączenie jest płatne za pierwszy impuls.


0 800 12 12 12Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8:15 – 22:00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.


116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.


0 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – telefon dla osób , które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczyć. Telefon jest czynny codziennie w godzinach 13:00 - 21:00. Całe połączenie płatne 35 gr.

Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy zadzwoń i powiadom:
Komisariat Policji w Urszulinie lub bezpośrednio Komendanta
Komisariatu Policji w Urszulinie – 605 064 978
997 lub 112 - Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Grażyna Pękała

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku